Readings


Testimonials Books / CDs Site Map Newsletter Events Readings Response Fundamentals Search Questions Contacts Home

SEND THIS PAGE TO A FRIEND
Printer Friendly Version
BOOKMARK THIS PAGE

 

Adi Da A Adidam
Božské Odhalení Avatarské Cesty Jasu" a Palců"

Avatar Adi Da Samraj
Každý z nás má hluboko v sobě uloženou potřebu dostat odpovědi na základní otázky existence života. Existuje Bůh? Co se děje po tomto životě? Proč existuje utrpení? Co je Pravda? Co je Skutečnost?

Dokud nadšeně hledáme mezi možnostmi, které život nabízí, zůstávají tyto otázky jen povrchní. Teprve když jsme přímo konfrontováni se smrtí, nebo jsme hluboce rozčarováni tím, co nám životní zkušenosti přinášejí, pak již není možné se konfrontaci s těmito základními otázkami vyhýbat. V takových chvílích je naše srdce otevřené a nedá se utěšit obvyklými způsoby. Dozráváme a je tu naléhavá potřeba Pravdy, Skutečnosti a Opravdového Boha.

Doprostřed dnešní temné a zmatené doby přišel do lidského světa Ruchira Avatar Adi Da Samraj, aby vytvořil unikátní kulturu a Duchovní způsob života, které se nezakládají na legendě a mytologii. Cesta Adidam je Božské Odhalení, které lidstvu ještě nikdy předtím nebylo dáno. Adidam není konvenční náboženství, které by bylo založeno na víře. Adidam je zvažování skutečnosti" na všech úrovních našich zkušeností. Adidam je universální nabídka pro každého, kdo v sobě cítí impuls překročit egoický život a účastnit se — teď a tady — v Božském procesu.
 

Život a dílo Avatara Adi Da má v tomto kritickém okamžiku dějin hluboký a rozhodující duchovní význam.

Bryan Deschamp
Nejvyšší poradce Spojených Národů
Nejvyšší komisař pro uprchlíky

 


 
EMAIL THIS PAGE
Printer Friendly Version
BOOKMARK THIS PAGE

Home | Fundamentals | Testimonials | Readings | Contacts | Newsletter
Response
| Books | Questions | Links
| Site Map | Search

email: click here to find the contact nearest you
Technical problems or questions? Drop a line to our webmaster:

 

This site is not officially associated with Adidam. The formally approved and official site is www.adidam.org. For full disclaimer, click here. All excerpts from the works of Avatar Adi Da Samraj and and pictures of Avatar Adi Da Samraj © The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. ADIDAM is a trademark of The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as Trustee for the Avataric Samrajya of Adidam.